Image shower

Här betalar du för duschen i våra sanitetshus.

En dusch kostar 25kr/person

På Nordkoster har vi ont om vatten så tänk på vattenförbrukningen!

E-post:nkhamn@nordkosterhamn.com
Tel hamnvärd: +46 731 525 939 Nordkoster
5853 N 1107 E

Gå till översiktssidan för kosters hamnar:
www.KosterHamn.SE
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se